Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel:
MAMMOTH s.r.o.
V Kapslovně 2/2767, 130 00 Praha 3
IČ: 00202126
DIČ: CZ669004029

Provozovna:
Mamut
U Průhonu 827/5,
170 00 Praha 7 - Holešovice

 Kontaktní údaje:
+420 721 853 579
info@mamut.cz

Jednatel společnosti
Ondřej Měřinský
ondrej.merinsky@mamut.cz

Číslo účtu: 19-3193340207/0100
IBAN: CZ22 0100 0000 1931 9334 0207
SWIFT: KOMBCZPPXXX

 2. NÁKUP A OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Internetový obchod Navyjane.cz umožňuje kupujícímu zejména prohlížení, vyhledávání a objednání aktuálně nabízeného zboží. Ceny uváděné u zboží jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky. Navyjane.cz nezaručuje dostupnost všeho zboží. V případě nedostupnosti některého z objednaného zboží bude zákazník kontaktován se snahou nabídnout alternativní řešení. Některé obrázky nabízeného zboží mohou být pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu. Cena zboží je uvedena s DPH, ale nezahrnuje cenu dopravy zboží. Doprava se připočítá na konci objednávky, a to dle způsobu dopravy, který si zákazník sám zvolí. Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „objednat“ v nákupním košíku, jsou závazné. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které zahrnují i platební a reklamační podmínky.

3. DOPRAVA A PLATBA ZBOŽÍ

Doprava je možná následujícími způsoby:
1. Osobní převzetí zboží na centrále: U Průhonu 827/5, 170 00 Praha 7 - Holešovice (nutné volat předem)
2. Přepravní společnost DPD
3. Přepravní společnost Zásilkovna.cz

Ceník jednotlivých způsobů dopravy je vždy k dispozici při výběru v košíku.
Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby:
1. Na dobírku při dodání zboží
2. Bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví (Variabilní symbol je číslo objednávky), zboží nebude vydáno do okamžiku připsání platby na účet společnosti MAMMOTH s.r.o.
3. Online platební kartou prostřednictvím platební brány GOPAY

4. REKLAMACE

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce. Od předání zboží běží Kupujícímu stanovená záruční doba. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Na zboží dodávané koncovému zákazníkovi (spotřebiteli) se vztahují záruční doby stanovené Zákonem o ochraně spotřebitele. Kupující má právo zboží reklamovat po celou dobu běhu záruční lhůty v případech, kdy má zboží vady, zejména pokud kupující obdržel zboží poškozené nebo obdržel jiné zboží, než objednal (např. došlo k záměně zásilek na straně prodávajícího). Na reklamované zboží je nutné vytvořit požadavek prostřednictvím kontaktního formuláře a po kontaktování pracovníkem předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele, nebo na některou z výše uvedených provozoven, pro posouzení závadnosti. Kupující spotřebitel) má právo podle ustanovení § 53 odst. 7) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Na vrácení zboží je také nutné vytvořit požadavek. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové zboží, nebo na výměnu zboží až do ceny reklamovaného zboží, nebo na vrácení peněz. Reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (v případě, že je odběratelem konečný zákazník, nikoliv podnikatel).

Na co se záruka nevztahuje

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

mechanickým poškozením zboží,

elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu nebo všeobecnými zásadami,

provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží,

zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zákazník vyplňuje v objednávce, jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákazník odesláním objednávky dává souhlas ke shromaždování uvedených osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka (jméno, příjmení, adresa doručení, kontakt na zákazníka), které se dále doplňují při provedení objednávky.

6. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY DODAVATELEM

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

zboží není na skladě (ani není možné jej zajistit alternativně)

neproběhla platba za zboží

objednávka je prokazatelně falešná, nebo neúplná.

O zrušení objednávky je zákazník informován.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel e-shopu Navyjane.cz a si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.